TOP

KYBEZ

Na konferenci Smart Cities představí GORDIC svůj „chytrý úřad“ a pohled na IoT

13. září 2016 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016. Konferenci pořádá nakladatelství Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. GORDIC se akce zúčastní jako hlavní partner.

V rámci programu  dostane také prostor GORDIC společně s  HDL. Jejich prezentace se bude týkat aktuálního tématu Smart Cities, Internetu věcí a zástupce HDL představí řešení pro chytré budovy.

Celá konference se bude nést v duchu koncepce Smart City a modelování budoucího stavu prostředí města na základě digitalizovaných reálných  dat získaných ze senzorů. Podle vize Ministerstva pro místní rozvoj si město zaslouží nést titul Smart City, pokud jeho investice do lidského  i fixního kapitálu podněcují udržitelný ekonomický růst a současně zlepšují prosperitu všech zúčastněných subjektů.

Akce bude rozdělena do několika základních programových okruhů:

  • Významné projekty Smart Cities
  • Technická infrastruktura
  • Dopravní systémy a akumulace energie
  • IoT jako katalyzátor pro Smart Cities
  • Bezpečnost kritické infrastruktury
  • Technologické vs. společenské aspekty
  • Udržitelný rozvoj měst a aglomerací
  • Čistá mobilita