TOP

smart city Tag

13. září 2016 se v Praze uskuteční mezinárodní konference Smart Cities a udržitelný rozvoj 2016. Konferenci pořádá nakladatelství Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. GORDIC se akce zúčastní jako hlavní partner. V rámci programu  dostane také prostor GORDIC společně