TOP

KYBEZ

Na NBÚ proběhlo další cvičení CYBER CZECH

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) uspořádal 23. – 24. června 2016 již třetí cvičení kybernetické bezpečnosti pod názvem Cyber Czech 2016.

Cílem netechnického cvičení, které se uskutečnilo v sídle NBÚ v Praze, bylo procvičit rozhodovací procesy na strategické úrovni nezbytné pro efektivní řešení krize v kybernetickém prostoru.

Cvičení se zúčastnili zástupci Armády ČR, Českého telekomunikačního úřadu, ČEPS, ČEZ, Ministerstva dopravy, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Policie ČR, Úřadu vlády, Úřadu na ochranu osobních údajů, Masarykovy univerzity, Nejvyššího státního zastupitelství a vybraných soudů, slovenského Národního bezpečnostního úřadu, Řízení letového provozu a Letiště Praha, velvyslanectví Spojených států amerických, Vládního a Národního CERT, zpravodajských služeb, médií, firem jako Avast a Microsoft a dalších subjektů. Účastníci byli rozděleni do šesti skupin, které musely vzájemně spolupracovat.

Cvičení bylo založeno na předem připravených scénářích odrážejících reálné incidenty, které byly rozděleny na několik klíčových událostí. Všem cvičícím byly poskytnuty úvodní informace pro hlavní dějovou linii včetně sady jednotlivých úkolů. V rámci simulovaného děje byli vystaveni širokému spektru problémů od DDoS útoků až po rozhodování o nasazení konvenčních sil v reakci na kybernetické útoky.

První den byl věnován odborným přednáškám, které měly za cíl sjednotit a prohloubit znalosti cvičících ve vybraných oblastech. Úvodní blok zahájil ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) Vladimír Rohel. Po něm vystoupili odborníci z NCKB, aby shrnuli, jakými způsoby je zajišťována kybernetická bezpečnost v České republice a jak nebezpečné jsou aktuální kyber hrozby včetně stále častěji se vyskytujících hybridních hrozeb. Po přednesení scénáře, cílů a pravidel cvičení byla zahájena první fáze cvičení. Cvičící řešili problémy, které postupně eskalovaly. Situace vyžadovala spolupráci jednotlivých skupin, všichni byli vystaveni časovému tlaku i tlaku ze strany médií. Druhý den cvičení pokračovalo zapojením vedoucích představitelů na úrovni náměstků ministrů, případně náměstků ředitelů významných státních institucí.

Závěrečné slovo pronesl opět ředitel NCKB Vladimír Rohel „Cvičení Cyber Czech se zúčastnilo 60 lidí, kteří se mohou ve své profesi reálně setkat přesně s těmi problémy, které tu řešili jen virtuálně. Z reakcí účastníků usuzuji, že cvičení na půdě NBÚ považují za užitečně strávený čas.“

Cvičení bylo ze strany organizátorů i účastníků hodnoceno pozitivně. Přítomní se shodli nejen na jeho jednoznačném přínosu pro jejich další práci, ale i na přání obdobně zaměřená cvičení pořádat pravidelně.

Zdroj: www.govcert.cz