TOP

cyber czech Tag

Během posledních let bylo v oblasti ochrany osobních informací opakovaně zmiňováno nařízení General Data Protection Regulation, známé pod zkratkou GDPR. Pravděpodobnost, že byste doposud o tomto evropské nařízení neslyšeli, je v podstatě mizivá. Každý z nás jako fyzická osoba pohybující

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) uspořádal 23. - 24. června 2016 již třetí cvičení kybernetické bezpečnosti pod názvem Cyber Czech 2016. Cílem netechnického cvičení, které se uskutečnilo v sídle NBÚ v Praze, bylo procvičit rozhodovací procesy na strategické úrovni nezbytné pro efektivní