TOP

KYBEZ

NBÚ určil prvky kritické infrastruktury

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) vyhotovil, po projednání s dotčenými orgány, návrhy opatření obecné povahy a určil prvky kritické infrastruktury na území České republiky, jejichž provozovatelem není organizační složka státu.

Konkrétně se jedná o tyto provozovatele:

ČEPRO a. s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5749/2015-NBÚ/41),

ČEPS a. s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5751/2015-NBÚ/41),

Česká spořitelna, a.s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5745/2015-NBÚ/41),

Česká pošta s. p., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5752/2015-NBÚ/41),

Československá obchodní banka, a.s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5754/2015- NBÚ/41),

Komerční banka, a.s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5755/2015-NBÚ/41),

MERO, a.s., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5758/2015-NBÚ/41),

Řízení letového provozu České republiky, s.p., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5759/2015-NBÚ/41),

Správa železniční a dopravní cesty s.o., (návrh opatření obecné povahy č. j. 5761/2015- NBÚ/41),

Státní pokladna centrum sdílených služeb s.p. (návrh opatření obecné povahy č. j. 5762/2015-NBÚ/41).