TOP

KYBEZ

Nebezpečí číhá na každém kliku! Podporujeme vzdělávání mladé generace

Kraje pro bezpečný internet – přesně takto je nazván projekt, jehož dílčím smyslem a cílem je zábavnou formou soutěžeo hodnotné ceny vzdělávat žáky
a studenty v bezpečnosti chování na internetu.

GORDIC, který se dlouhodobě snaží šířit povědomí o kybernetické bezpečnosti, celou akci
podpořil a stal se jedním z nejvýznamnějších partnerů celého projektu. Zástupci firmy využili
možnost zúčastnit se i slavnostních vyhlášení vítězů v jednotlivých krajích, kde byli oceněni
vylosovaní úspěšní řešitelé vědomostního kvízu, na který se mohli připravit díky sérii devíti
e-learningových lekcí dostupných na stránkách soutěže.

Ve druhé fázi slavnostního ceremoniálu byly vyhlášeny nejúspěšnější studentské práce v
kategoriích plakát a video. Kromě vědomostí tak byly oceněny i schopnosti originálně a výstižně
zpracovat aktuální témata. Projekt tak nabídl hned několik cest k prohloubení znalostí žáků a
studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti – klíčové problematice současného světa.
Bezpochyby tak byl naplněn cíl napříč kategoriemi přiblížit dorůstající generaci přínosy i hrozby
aktuálního trendu elektronizace.

Projekt má však dlouhodobější charakter a jeho cílová skupina je podstatně širší. Kromě zmíněné
soutěže nabízí i vědomostní kvíz pro opravdové znalce (s výrazně vyšší obtížností) nebo
vzdělávací lekce a návody pro sociální pracovníky, rodiče, policisty, učitele či seniory.

GORDIC, který zaštiťuje platformu KYBEZ, i v budoucnu rád podpoří projekty, jejichž hlavní myšlenkou je šíření osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti.