TOP

kpbi Tag

Kraje pro bezpečný internet – přesně takto je nazván projekt, jehož dílčím smyslem a cílem je zábavnou formou soutěžeo hodnotné ceny vzdělávat žáky a studenty v bezpečnosti chování na internetu. GORDIC, který se dlouhodobě snaží šířit povědomí o kybernetické bezpečnosti, celou akci podpořil

Bezpečnostní a internetoví experti z celé České republiky diskutovali o aktuálních problémech komunikace na internetu na odborné konferenci „Kraje pro bezpečný internet (KPBI) 2017“, která se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) uskutečnila 7. února 2017