TOP

KYBEZ

Nové znalosti a zkušenosti na poli kybernetické bezpečnosti

GORDIC společně s Vysokým učením technickým a AXENTOU Uspořádaly konferenci o kybernetické bezpečnosti 

Ve středu 30. března 2016 se uskutečnila v Brně konference týkající se kybernetické bezpečnosti s názvem „Výměna zkušeností aneb kam jsme postoupili po přijetí zákona a co nám zbývá“. Akce poskytla zúčastněným, kteří se zde sešli v hojném počtu, možnost seznámit se s různými aspekty příslušné legislativy a praktickými zkušenostmi v tomto oboru.

 


Ing. Jaroslav Hanák ze společnosti GORDIC

Ředitel společnosti GORDIC Jaromír Řezáč připomněl důležitost tohoto tématu, které bývá mnohdy podceňováno. Poté následovala řada odborných přednášek pojednávající o dané problematice.

Přední odborník na počítačovou kriminalitu a bezpečnost Vladimír Smejkal nejprve odpověděl na základní otázky týkající se kybernetické kriminality jako takové. Podle něj právě ona ohrožuje člověka či firmy, než kriminalita násilná či majetková.  Následně se zabýval změnami po přijetí zákona, kterým se podrobně věnuje také ve své knize „Kybernetická kriminalita“.


Prof. Vladimír Smejkal ve své přednášce s názvem „Jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci a ostatní osoby ze zákona o kybernetické bezpečnosti“

V přednášce GORDICU představil Jan Kokeš účastníkům konference ty produkty společnosti, které zvyšují bezpečnost jednotlivých systémů. Zmínil například Administrativní audit (DAA) nebo Dohledový systém GINIS (DSG). Ten není primárně zaměřen na monitorování technologických komponent, ale na kontrolu dodržování termínů a kvality různých procesních postupů.


Ing. Jan Kokeš v přednášce za spol. GORDIC

Ke kybernetické bezpečnosti se dále vyjádřil Peter Jankovský z Axenty, Viktor Ondrák z VUT nebo Jan Heisler za společnost Relsie. „Je potřeba se neustále zdokonalovat, jelikož kybernetická bezpečnost je nekončícím procesem,“ řekl Heisler. Proto se GORDIC společně s ostatními zúčastněnými snaží vytvořit takové produkty, které dokáží co nejvíce hrozby současné doby eliminovat. 

 

Odkazy:

 

Veškeré materiály z konference budou brzy ke stažení