TOP

KYBEZ

O 95 % hacktivistických útoků méně než v roce 2015

Podle výzkumu společnosti IBM se od roku 2015 do současnosti snížil počet hacktivistikých útoků o 95 %. Jak a proč se to stalo?

Výzkum

IBM do svého výzkumu zařadila pouze kybernetické útoky, ke kterým se veřejně přihlásily aktivistické skupiny.
Útoky motivované ziskem peněz, krádeží dat, špionáží a dalšími záležitostmi, ke kterým se nikdo nehlásil,
do výzkumu zařazeny nebyly. Mezi lety 2015 a 2018 vedla pomyslný hacktivistický žebříček skupina Anonymous
s velkým odstupem následována skupinou Lizard Squad. Celkový přehled nabízí následující graf:

 

Konec ideologie 

Ze zprávy IBM vyplývá, že jedním z hlavních důvodů snižujících počet hacktivistických útoků je nedostatek motivace
a ideologické jednoty samotných hacktivistických skupin. Například neaktivnější hacktivistická skupina Anonymous,
jejíž kořeny sahají do roku 2010, dosáhla svého vrcholu o šest let později a dále už její aktivity slábly. Podle IBM je to
způsobeno ztrátou leadershipu a nejasnou koncepcí i filozofií organizace. Rozkol v hnutí Anonymous velmi dobře
ilustruje situace kolem amerických prezidentských voleb v roce 2016. V rámci souboje Donalda Trumpa a Hillary Clinton
se různé falešné skupiny schovávaly za maskou Anonymous a buď podporovaly jednoho z kandidátů (což znamená,
že škodily druhému), nebo se cíleně snažily poškodit samotnou značku Anonymous. Ještě v roce 2015 a 2016 provedli
Anonymous devět útoků ročně, v roce 2018 už se přihlásili pouze k jednomu útoku.

Aktivity úřadů

Ačkoliv hacktivisté mají často vznešené cíle, jejich jednání je za hranou zákona. Úřady reagovaly na aktivity hacktivistů
změnou právních předpisů a ulehčily tak bezpečnostním složkám jejich stíhání. Od roku 2011 poslaly soudy v USA,
Velké Británii a Turecku do vězení minimálně 62 hackerů – aktivistů.  Jedním z posledních byl třicetičtyřletý hacker
z Massachusetts hlásící se k hnutí Anonymous, který si “vysloužil” 10 let za DDoS útok na dvě zdravotnické organizace.

I když hacktivistických útoků kvůli nedostatečné jednotě aktivistických skupin a zvýšené aktivitě bezpečnostních složek
za poslední čtyři roky výrazně ubylo, samotná myšlenka hacktivismu není mrtvá. Současní aktéři sice vyklízí scénu nebo
se snaží vnitřně reformovat, ale za pár let se mohou na scéně objevit nové skupiny s novými cíli. Postupné oklešťování
svobody nejen v online světě k aktivismu přímo vybízí.

 

 

Zdroj: https://securityintelligence.com/ , https://securityaffairs.co

Mohlo by se vám líbit: