TOP

anonymous Tag

Podle výzkumu společnosti IBM se od roku 2015 do současnosti snížil počet hacktivistikých útoků o 95 %. Jak a proč se to stalo? Výzkum IBM do svého výzkumu zařadila pouze kybernetické útoky, ke kterým se veřejně přihlásily aktivistické skupiny. Útoky motivované ziskem peněz,

Motivace hackerů pro útoky na jednotlivé organizace se různí. Ačkoliv se na KYBEZu převážně věnujeme útokům motivovaným primárně finančním ziskem, jako např. při ransomwaru SamSam či u SWIFT útoků, nyní přišel čas podívat se i na druhou stranu mince.   Historie  Jak už napovídá samotný název