TOP

KYBEZ

Platforma Kybez na konferenci Kybernetika – výzvy a rizika

V úterý 22. března se uskutečnila v pražském hotelu President konference s názvem Kybernetika – výzvy a rizika roku 2016. K tématu se vyjádřili odborníci jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Vystoupili tak například ředitel odboru Národního centra kybernetické bezpečnosti Vladimír Rohel, zástupce ministerstva obrany ČR Kamil Tichý, provozní ředitel sdružení CZ.NIC Martin Peterka nebo technický garant platformy KYBEZ Jan Dienstbier.

Jan Diensbier připomněl mj. význam lidského faktoru pro zajištění bezpečnosti. „V případě jeho selhání nám sebelepší software nepomůže. Měli bychom kybernetickou bezpečnost brát jako celek, jako řetěz, jehož všechny články musí být stejně silné,“ zdůraznil Diensbier. Pozornost je podle něho nutné věnovat také nižším samosprávným celkům vykonávající služby státní správy v přenesené působnosti. Jejich informační systémy dosud nespadají mezi kritické, nicméně ani ony nemusí zůstat ušetřeny kybernetických útoků.

Jan Diensbier dále představil hostům akce blíže alianci Kybez, jež si vedle vzdělávací a osvětové činnosti klade za cíl také nabídku komplexních řešení kybernetické bezpečnosti: „V duchu hesla „kybernetická bezpečnost je nekonečný příběh“ chceme a také jsme schopni pomoci klientovi  v každé fázi životního cyklu, od analýzy, přes návrhy a realizaci penetračních testů, implementaci bezpečnostních nástrojů jako je SIEM nebo antivity až po podporu provozu bezpečnostního systému.“ 

Pro potřeby pokročilých zákazníků s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti navázala aliance Kybez spolupráci s izraelskou konzultační firmou CSG, která má v roli systémového integrátora zkušenosti právě s podobně náročnými projekty.