TOP

KYBEZ

Případová studie: Zavedení nástroje pro analýzu kybernetické bezpečnosti do výuky

Popis projektu

V rámci dlouhodobé spolupráce s SŠPS Čichnova pomohla společnost Gordic implementovat do výuky aplikaci Cyber Security Audit (CSA), která slouží pro analýzu rizik a procesní řízení kybernetické bezpečnosti.

 

Počáteční stav

Analýza rizik se vyučovala pouze pomocí klasických prezentací a frontální výuky. Samotnou analýzu rizik na přidělený subjekt zpracovávali studenti jen v tabulkových a textových editorech. Nedocházelo úplnému pochopení provázání aktiv a významu hodnocení rizik pro organizaci.

 

Zavedení opatření

Společnost Gordic zřídila učitelům přístupy do aplikace CSA. Následně je vyškolila na její používání. V neposlední řadě předala zástupcům školy veškeré znalosti a doporučení v oblasti analýzy rizik.

 

Přínosy

Studenti se učí, jak zpracovat analýzu rizik v moderním nástroji s intuitivním UI, který je krok po kroku vede celou procesem analýzy. Mohou pozorovat okamžitý dopad změn různých dat. Díky nástroji se seznámí s náležitostmi vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a ISO 27 000.

Firma Gordic také věnovala knihy a příručky školní knihovně. Foto z předávání vidíte níže.