TOP

KYBEZ

Proběhl seminář „Kyber bezpečnost – víc než zákon“

První den roku 2015 vstoupí v účinnost zákon o kybernetické bezpečnosti. I z tohoto důvodu uspořádal magazín Egovernment seminář na téma „KYBERBEZPEČNOST – VÍC NEŽ ZÁKON“, který se konal 19. 5. 2014 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. Pod záštitou Jaroslavy Jermanové, první místopředsedkyně zákonodárného sboru, se diskutovalo nejen o tom, co pro veřejnou správu ze zmiňovaného návrhu zákona vyplývá, ale o problematice kybernetické bezpečnosti obecně.

Přítomni byli představitelé předkladatele zákona, tedy zástupci Národního bezpečnostního úřadu, pracovníci MV ČR, Poslanecké sněmovny PČR i IT firem, které na elektronizaci veřejné správy participují. K tématu bezpečnosti pohovořil také Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC. Jeho firma je mj. provozovatelem portálu KYBEZ, který informuje o dění v této aktuální oblasti a nabízí řešení kybernetické bezpečnosti postavené na dlouholetých zkušenostech a odbornosti renomovaných firem i akademických institucí. 

Program konference k nahlédnutí