TOP

seminář Tag

Společnost DataCons Vás zve na Seminář IT - Nástroj na řízení rizik    Přínos kurzu •    Nástroj Active Risk Manager pro řízení rizik, interních auditů, incidentů a KPI •    „Best Practices“ v oblasti informační bezpečnosti  •    Směrnice NIS a novela zákona o kybernetické bezpečnosti •    Nové nařízení

  Hospodářská komora hl. m. Prahy ve spolupráci s partnery VIAVIS a RELSIE si Vás dovolují pozvat na seminář „PODNIKOVÁ KRIMINALITA – PREVENCE A ŘEŠENÍ“   Podniková kriminalita nemá pouze přímý ekonomický dopad na společnost. Ohrožuje také její dobré jméno, devastuje firemní kulturu a

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se v prostorách Masarykovy univerzity Brně konal seminář s názvem Kybernetická bezpečnost v praxi, pořádaný společnostmi GORDIC a Axenta. Více než třicítka účastníků semináře se mohla seznámit s některými aspekty příslušné legislativy, možnostmi současných technologií

Ve dnech 6. - 7. října 2015 se koná první ročník národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015, které pořádá Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně (ÚVT). Cvičení se odehrává ve speciálním prostředí

Od ledna 2015 rozšířil Ústav informatiky Fakulty podnikatelské VUT Brno své aktivity v oblasti informační bezpečnosti a budování bezpečnostního povědomí formou cyklu tematických okruhů, které souvisí s nedávno schváleným kybernetickým zákonem. Cyklus školení je koncipován jako celek nebo jako jednotlivá autonomní školení

Jako tradičně je letošní říjen Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM). Jedná se o celoevropskou kampaň koordinovanou Evropskou agenturou síťovou a informační bezpečnost (ENISA) a DG CONNECT Evropské komise. Kampaň je inspirovaná podobnými projekty v USA a

První den roku 2015 vstoupí v účinnost zákon o kybernetické bezpečnosti. I z tohoto důvodu uspořádal magazín Egovernment seminář na téma „KYBERBEZPEČNOST - VÍC NEŽ ZÁKON“, který se konal 19. 5. 2014 v prostorách Poslanecké sněmovny PČR. Pod záštitou Jaroslavy