TOP

KYBEZ

Proběhlo druhé setkání partnerů platformy KYBEZ

Zástupci partnerů platformy KYBEZ uskutečnili ve středu 26. října své druhé setkání. Místem konání bylo tentokrát jihlavské sídlo společnosti GORDIC, která tuto platformu zaštiťuje. Projednávaly se zde potenciální budoucí členové platformy KYBEZ, portál a jeho využití, školení, účast partnerů na jednotlivých akcích a další.

„Platforma KYBEZ není skupina, které jde primárně o obchod. Naopak jsme sdružení firem, které chce, aby mezi našimi partnery byly také společnosti, jež nabízejí podobné produkty“, řekl hned na úvod Jan Heisler, alianční manažer platformy KYBEZ. V návaznosti na to posléze pokračoval potenciálními partnery, kteří by se rádi připojili k našemu projektu a rozšířili tak naše portfolio nabízených služeb a produktů. To by se však mělo rozšířit tak či tak, jelikož seznam těchto produktů není prozatím kompletní. 

KYBEZ klade velký důraz na informovanost, co se kybernetické bezpečnosti týče. Dalším projednávaným tématem proto bylo zvýšení četnosti příspěvků na webových stránkách, řešící tuto problematiku, na čemž se shodli všichni zúčastnění. 

Na jednání se mimo jiné také probírala  nabídka školení zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Ta by se v období 2016 – 2017 měla rozšířit a veřejnosti tak bude nabídnuto široké spektrum kurzů v Jihlavě, Brně či Praze.

Dále zástupci firem jednali o konferenci, kterou platforma KYBEZ do budoucna plánuje uskutečnit. Nově vzniklá legislativa týkající se kybernetické bezpečnosti zapříčinily mnoho povinností a otázek, na které chce tato konference upozornit a informovat. Jelikož hlavním posláním platformy je šířit osvětu o kybernetické bezpečnosti, partneři společně s KYBEZem věří, že těmito kroky tohoto cíle dosáhnou a kyberbezpečnost již nebude podceňována.

 

Prezentace naleznete zde:

Využití platformy GINIS pro oblast kybernetické bezpečnosti

Nástroj administrativních procesů řízení kybernetické bezpečnosti (SŘKB)