TOP

KYBEZ

Proběhlo první setkání partnerů KYBEZ

1. září 2016 se uskutečnilo setkání partnerů platformy KYBEZ. Zástupci partnerů zhodnotili provedené akce a shodli se na urgentní potřebě zvyšovat informovanost o problematice ochrany informací včetně kybernetické bezpečnosti  a upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní.   

 

„Jak je obecně proklamováno – největším nebezpečím jsou pracovníci organizací.  Stejným, ne-li větším nebezpečím jsou manažeři a majitelé. Jejich neznalost, přehlížení možných nebezpečí  a leckdy i špatný případ pro jejich podřízené mohou vést k vážným následkům, mnohdy i k likvidaci společnosti“, řekl na úvod setkání generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč.

Všichni účastníci se domluvili na zvýšení množství původních článků a zveřejnění seznamu konferencí či workshopů, kde platforma KYBEZ  a její partneři budou aktivně přednášet či diskutovat. Jejich atraktivita, náplň a praktická doporučení pro uživatele umožní návštěvníkům našeho portálu www.kybez.cz lepší orientaci v problematice a podpoří rozhodnutí věnovat se problematice ochrany informací.

 

Prezentace naleznete zde:

Využití platformy GINIS pro oblast kybernetické bezpečnosti

Nástroj administrativních procesů řízení kybernetické bezpečnosti (SŘKB)