TOP

KYBEZ

Říjen jako Cyber Security Month

Jako tradičně je letošní říjen Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM). Jedná se o celoevropskou kampaň koordinovanou Evropskou agenturou síťovou a informační bezpečnost (ENISA) a DG CONNECT Evropské komise. Kampaň je inspirovaná podobnými projekty v USA a Austrálii, kde se měsíc říjen již stává synonymem pro aktivity spojené s podněcováním bezpečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Zvláštnosti jazykově i kulturně pestrého evropského teritoria vyžadují systematické a koordinované úsilí, aby byly myšlenky a principy kybernetické bezpečnosti úspěšně dovedeny do povědomí a reálné praxe evropských uživatelů internetu a online technologií.

Cílem Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) je podpořit diskusi témat týkajících se kybernetické bezpečnosti a osvětu v této oblasti mezi evropskými občany. Kampaň též poskytuje aktuální bezpečnostní informace prostřednictvím vzdělávání, sdílení dobré praxe a soutěží. Díky sérii akcí a iniciativ plánovaných v rámci ECSM 2014 v České republice, do kterých se zapojí partneři ze státního, soukromého i neziskového sektoru, dojde jednak k prohloubení komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, podnícení debaty mezi odborníky, tak k navázání spolupráce s dalšími organizacemi a upozornění veřejnosti na aktuální rizika v kyberprostoru.

Koordinátorem aktivit v České republice je již od pilotního ročníku ECSM v roce 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu. Letošní ročník probíhá pod záštitou Mgr. Vladimíra Rohela, ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti  a  JUDr. Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR.