TOP

KYBEZ

S projektem Kraje pro bezpečný internet můžete soutěžit i po prázdninách

Žáci a studenti základních a středních škol v Praze, stejně jako v ostatních krajích ČR, se mohou i po prázdninách
zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny. Je připraveno devět
e-learningových lekcí a deset krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném
zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování.
Soutěžní kvíz, který poběží do konce října 2018, lekce i spoty jsou dostupné na www.kpbi.cz.

Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro
opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů
projektu sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC. Souběžně se koná také Mini kvíz PLUS, kdy jsou
soutěžící po správném zodpovězení tří otázek rovněž zařazeni do slosování o ceny.

„Projekt Kraje pro bezpečný internet považuji za jeden z nejpropracovanějších komplexních programů pro
vzdělávání v oblasti prevence kriminality. Komunikace na Internetu je pochopitelně velká svoboda, ale zejména
v nižších věkových skupinách probíhá za zády nás všech. Některé děti a dospívající se na něj uchylují, třeba
když s rodiči vedou nějaký spor. To je často velmi kritický okamžik, neboť v tu chvíli potřebují hovořit s někým,
kdo by jim naslouchal nebo jim dal za pravdu. Tím se tato svoboda stává i snadno zneužitelnou. Jedinou obranou
proti následnému riziku je získat o něm dostatečné znalosti a povědomí. Programy Kraje pro bezpečný internet proto
trvale a dlouhodobě podporuji. Navíc svojí preventivní formou bezprostředně spadají do mé gesce,“ uvedl Libor
Hadrava, radní hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 31 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo,
že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením
osobních údajů a fotografií.

„I nadále se ukazuje, jak je důležité upozorňovat na možná nebezpečí na internetu a nabízet i rady a tipy, jak
rizikům předcházet. Díky osvětě se zvýšilo povědomí o tom, jak se útokům na internetu bránit a kde hledat pomoc,
celosvětově z 37 % na 45 %. Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou v online prostředí číhat
zejména na děti a mládež, proto je Microsoft tradičním partnerem projektu Kraje pro bezpečnější internet, který ročně
seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25 000 dětí ze všech regionů České republiky,“ uvedl Václav
Koudele z Microsoftu, který je jedním z komerčních partnerů projektu.

„GORDIC se dlouhodobě snaží šířit povědomí o kybernetické bezpečnosti a nutnosti obrany proti hrozbám. Jsme
rádi, že máme možnost podpořit projekt Kraje pro bezpečný internet, který k osvětě významně přispívá,“ říká Michal
Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj společnosti GORDIC, dalšího komerčního partnera soutěže.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce
spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence
a pomoci.

V rámci projektu jsou na stránkách www.kpbi.cz kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce
pro učitele, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory. Celoročně jsou dostupné i videospoty pro seniory a pro mládež.