TOP

KYBEZ

Stali jsme se členy Asociace bezpečná škola

GORDIC s platformou KYBEZ je novým členem Asociace bezpečna škola, jejíž posláním je pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti školských zařízení. 

Asociace se zabývá v současné době pouze bezpečností dětí jako takovou. To by se ale mělo v budoucnu změnit. Organizace má totiž v plánu vyvíjet činnost i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spolupráce Asociace bezpečná škola s platformou KYBEZ, která se osvětě kyberbezpečnosti věnuje delší dobu, má být prvním krokem směřujícím k této činnosti. 

O Asociaci bezpečná škola:

Asociace bezpečná škola je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnosti v oblasti bezpečnosti osob, ochrany měkkých cílů, škol a školských zařízení. 

Hlavním posláním Asociace je eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízeních a dosažení pozitivních změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Specifickým cílem Asociace je vybudovat systém podpory školských zařízení v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.