TOP

KYBEZ

Středočeský kraj uspořádal celostátní odbornou konferenci „Kraje pro bezpečný internet 2017″

Bezpečnostní a internetoví experti z celé České republiky diskutovali o aktuálních problémech komunikace na internetu na odborné konferenci „Kraje pro bezpečný internet (KPBI) 2017“, která se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) uskutečnila 7. února 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje. „Jsem nesmírně ráda, že Středočeský kraj patří co do počtu zapojených subjektů i jednotlivců v projektu Kraje pro bezpečný internet k těm nejaktivnějším. Očekávám, že projekt pomůže uživatelům zvládnout všechna úskalí spojená s internetovou komunikací a že přispěje k předcházení kriminálních činů,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

V úvodu programu se konalo slavnostní předání cen třem nejúspěšnějším studentům z celostátního finále soutěže Kvíz PLUS, kterého se zúčastnili nejlepší studenti z jednotlivých krajských finálových kol. Vítězem se stal Michal Mrkos z Pardubického kraje, druhé místo obsadil Ondřej Kubal z Plzeňského kraje a třetí skončil Patrik Růžek z Kraje Vysočina. Ceny nejlepším předával Vít Rakušan (STAN), statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu, který sledoval průběh finále a zúčastnil se i konference.  

V další části programu vystoupila koordinátorka Lucie Časarová, která představila projekt „Kraje pro bezpečný internet“ včetně videospotů pro seniory. Do projektu jsou v současné době zapojeny všechny kraje. Cílem je prevence kybernetické kriminality, minimalizace rizik spojených s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšení celkového povědomí o online bezpečnosti. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních a středních škol, pedagogové, rodiče, sociální pracovníci, policisté, senioři a další.

O aktuálních trendech trestné činnosti v oblasti kybernetické kriminality přednášel Radek Nezbeda z Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Michal Barbořík z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR hovořil o prevenci kyberkriminality ve Strategii prevence kriminality ČR na léta 2016 až 2020.

Po vystoupení reprezentantů komerčních partnerů projektu KPBI 2017 – firem Microsoft, Česká pojišťovna a GORDIC následovala diskuse. „Projekt Kraje pro bezpečný internet se mi velice líbí a jsem rád, že se Středočeský kraj na jeho aktivitách může podílet. Přínos projektu spatřuji především v tom, že průběžně reaguje na aktuální rizikové faktory z oblasti kybernetické kriminality a těmto informacím přizpůsobuje obsahově své aktivity, jako jsou prezenční semináře, e-learningy, soutěžní kvízy nebo videospoty,“ zhodnotil konferenci Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu.

 

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz

 

Převzato z: www.kr-stredocesky.cz