TOP

KYBEZ

Systém GINIS plní požadavky kybernetického zákona

GORDIC získal jako první v republice pro svůj informační systém GINIS certifikát shody s požadavky ZKB. 

Potvrdil to audit provedený inspekčním orgánem A-TEST. Inspekce zahrnovala posouzení standardní dokumentace systému a test požadovaných funkcionalit. Kladné stanovisko inspekčního orgánu znamená, že lze systém GINIS nakonfigurovat tak, aby splňoval požadavky zákona.

Zleva: Generální ředitel GORDICu Jaromír Řezáč přebírá certifikát od zástupce společnosti Relsie Jana Heislera

„Pro správnou implementaci systému je nutná analýza konkrétního provozního prostředí a zejména zasazení konfigurace do již existujícího technologického prostředí“, říká vedoucí odboru kybernetické bezpečnosti společnosti GORDIC Pavel Zacha.  Pro zvýšení bezpečnosti systému vyvinula společnost sadu bezpečnostních aplikací označovaných jako moduly Cyber Security GINIS® (CSG). Ty umožňují mj. bezpečnou správu identit, zabezpečenou komunikaci, monitoring chybových hlášení, atd. Implementací těchto komponent a zavedením řádných procesních postupů mohou úřady a firmy čelit rostoucím kybernetickým hrozbám v duchu zákona a normy pro řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001

A-TEST

Inspekční orgán A-TEST je provozován společností RELSIE spol. s r. o. a akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. k inspekci informačních technologií a informačních systémů. Jeho certifikáty mají mezinárodní platnost.