TOP

bezpečná škola Tag

Doposud se kybernetická bezpečnost vyučovala pouze na pár univerzitách. Nyní ministerstvo školství začíná konečně zavádět tento obor i na střední školy. Důvody ke studiu Samotný koncept studia kybernetické bezpečnosti na středních školách klade velký důraz na praktické využití získaných znalostí a dovedností. Jeho jádro

24. 5. 2018 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konal již 4. ročník konference Bezpečná škola. O celé kvalitě svědčil již od prvních přednášek plný sál posluchačů a nabitý seznam přednášejících. Nutno podotknout, že sál i přilehlé prostory poskytnuly moderní a