TOP

kyberbezpečnost ve školství Tag

24. 5. 2018 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konal již 4. ročník konference Bezpečná škola. O celé kvalitě svědčil již od prvních přednášek plný sál posluchačů a nabitý seznam přednášejících. Nutno podotknout, že sál i přilehlé prostory poskytnuly moderní a