TOP

e-learning Tag

Bezpečnost internetových technologií je relativně široký pojem. Pokud budeme uvažovat o zabezpečení vzdělávacího systému, můžeme určit nejméně dvě oblasti, ve kterých je důležité se zabezpečením zabývat. V prvním případě se jedná o zabezpečení ze strany koncového uživatele, kdy je dobré dodržovat