TOP

prp Tag

7. díl:   Redundance – PRP – Parallel Redundancy Protocol 2/2017; Autor: Ing. Vilém Jordán, PCD, certifikovaný designer dle ČSN ISO /IEC 27001:2014   Druhým řešením řízení sítě s nulovým časem rekonfigurace sítě na záložní je PRP.  Na rozdíl od HSR je toto řešení