TOP

vyhláška Tag

Před několika lety vstoupilo v platnosti nařízení GDPR, které významně změnilo způsob zpracování a ochrany osobních údajů v celé EU. Všechny organizace musely zavést více či méně finančně nákladná opatření. Nyní dochází k závěrečným úpravám směrnice NIS2, jež způsobí podobně

V minulém díle seriálu o řízení bezpečnosti jste se dozvěděli, že před zaváděním jakýchkoliv opatření je nutné nejprve zjistit, co všechno potřebujete chránit a na jaké hrozby a rizika můžete narazit. Ovšem ještě před tímto krokem vás čeká jedna věc

V nejbližším období vyjde novela nejdůležitější kybernetické vyhlášky v České republice. Proč právě nyní a v čem je vyhláška jiná?  Na novelizaci vyhlášky č. 316/2014, o kybernetické bezpečnosti pracoval tým z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) poměrně dlouho. Nová vyhláška

Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vypracoval návrh vyhlášky o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích k provedení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Návrh vyhlášky stanoví