TOP

výzkum Tag

Evropská rada vybrala mezi sedmi kandidáty místo pro sídlo nového kybernetického centra. Výzkumná organizace Nové Evropské centrum pro výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre, ve zkratce ECCC) by mělo začít fungovat v příštím roce. ECCC bude operovat

Vysoké učení technické v Brně, které patří mezi akademické partnery KYBEZ, spustilo ve spolupráci s časopisem Data Security Management výzkum v oblasti likvidace dat. Jedná se kvantitavní výzkum jehož základ tvoří data získaná prostřednictvím online dotazníků. Veškeré odpovědi slouží pouze pro vědecké

Výroční Cyberthreat Defense Report publikuje nové závěry v pohledu na ransomware. Co je ransomware?  Ransomware je škodlivý software, který uzamkne uživateli přístup k datům a pro odblokování od něj vyžaduje zaslání určité částky na účet útočníka. Mezi nejznámější ransomware patří severokorejský WannaCry. Výsledky výzkumu Z letošního reportu vyplývá, že polovina