TOP

KYBEZ

Jak jste na tom s likvidací dat? Přispějte svými zkušenostmi do výzkumu VUT

Vysoké učení technické v Brně, které patří mezi akademické partnery KYBEZ, spustilo ve spolupráci s časopisem Data Security Management
výzkum v oblasti likvidace dat. Jedná se kvantitavní výzkum jehož základ tvoří data získaná prostřednictvím online dotazníků. Veškeré odpovědi
slouží pouze pro vědecké účely. Přidejte se i Vy mezi respondenty a podpořte bádání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dotazník k výzkumu:  https://www.click4survey.cz/s4/34603/c00c75fc