TOP

KYBEZ

Vláda schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti

Ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) 16. února 2015 předložil vládě novou Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 (Strategie) a kabinet Bohuslava Sobotky ji schválil. Tato nová Strategie navazuje na původní strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti, která byla určena pro období 2012 až 2015, a jejíž úkoly byly z valné většiny splněny.

Pracovníkům z Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) společně s kolegy z NBÚ se průběžnou realizací podařilo úspěšně naplnit cíle z předešlé strategie, což lze demonstrovat zejména na dvou významných událostech v oblasti kybernetické bezpečnosti České republiky, kterými jsou: přijetí Zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů a květnové otevření rekonstruované a moderně vybavené budovy Národního centra kybernetické bezpečnosti, jehož součástí je vládní CERT.

Dalším důvodem pro přípravu nové Strategie byla nutnost zapojit všechny resorty a instituce, které se mohou stát či se staly obětmi kybernetického útoku, do zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky. S ohledem na neustále se vyvíjející hrozby a trendy posledních let je nutné reagovat i na nové výzvy. Z praxe jsou jimi nejen zranitelnosti zneužívané hackery cizích států v operačních systémech užívaných v globálním měřítku či vysoce specializované malware pro získávání informací z průmyslových řídicích systémů. Jak nám jasně ukazují různé probíhající mezinárodní konflikty, kyberprostor je vedle země, vzduchu, moře a vesmíru tzv. pátou oblastí, se kterou musíme při konvenčním konfliktu nevyhnutelně počítat a kde je třeba zabývat se obranou a bezpečností.

Dokument ke stažení zde.

zdroj: Národní centrum kybernetické bezpečnosti

foto: wikipedia (Packa)