TOP

Únor 2015

Ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) 16. února 2015 předložil vládě novou Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 (Strategie) a kabinet Bohuslava Sobotky ji schválil. Tato nová Strategie navazuje na původní strategii pro oblast kybernetické

V pražském konferenčním centrum City proběhla ve čtvrtek 19. února konference věnovaná kybernetické bezpečnosti - Cyber Security 2015. Zhruba dvě stovky účastníků zde diskutovaly o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT a možnostech, jak efektivně tato rizika snižovat. O své zkušenosti

Ve čtvrtek 19. 2. se v Pražském konferenčním centru CIty kona odborná konference zaměřená na kybernetickou bezpečnost "Cybersecurity 2015". Akce je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří

Přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti i rostoucí počet kybernetických útoků ve světě způsobily zvýšený zájem o tuto problematiku u širší části veřejnosti, než tomu po léta bylo. Lze tudíž předpokládat rostoucí poptávku po vytvoření bezpečného řešení ve firmách či veřejných