TOP

KYBEZ

Výzva IOP č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Dne 14. února 2014 byla vyhlášena Výzva č. 22 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 2.1, nazvaná „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“. Výzva je zaměřena na konsolidaci IT a rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti technologických center obcí s rozšířenou působností: tj. na konsolidaci HW a SW, rozvoj služeb TC ORP, zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP, elektronizaci procesů, digitalizaci dat a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy. Oprávněnými žadateli jsou obce. Příjem žádostí bude probíhat do 30. června 2014, a to na příslušných pobočkách CRR ČR.