TOP

technologické centrum Tag

Poslední dobou opouští Mekku informačních technologií stále více společností. Proč tomu tak je? A kam jdou?   If you´re going out of San Francisco Podle deníku New York Times stojí za odcházejícími firmami z této oblasti tři důvody. Zaprvé, jde o obrovský růst ceny práce

  Ve dnech 17. – 21. října 2016 se na pražském Výstavišti uskuteční mezinárodní veletrh s třicetiletou tradicí Future Forces Forum. Praha se tak v těchto dnech stane epicentrem setkání domácích i světových špiček v oblasti obrany a bezpečnosti. Na akci, která má podpořit efektivní spolupráci

Ve středu 18. května 2016 se v konferenčním sále Libereckého kraje uskuteční konference s názvem „Setkání pro výměnu zkušeností, aneb kam jsme se posunuli po přijetí zákona“. Konference je pořádána platformou KYBEZ, Libereckým krajem a VUT. Akce se bude zabývat výměnou zkušeností při

Ve dnech 6. - 7. října 2015 se koná první ročník národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015, které pořádá Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně (ÚVT). Cvičení se odehrává ve speciálním prostředí

Dne 14. února 2014 byla vyhlášena Výzva č. 22 v Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 2.1, nazvaná "Konsolidace IT a nové služby TC obcí". Výzva je zaměřena na konsolidaci IT a rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti technologických center obcí s