TOP

KYBEZ

Žáci a studenti ze všech krajů soutěžili v kybernetickém kvízu

Projekt Kraj pro bezpečný internet ukončil 31. října největší český kvíz kybernetické bezpečnosti pro žáky a studenty. 

V loňském roce se do kvízu zapojilo přes 30 000 žáků základních škol a studentů středních škol ze všech krajů České republiky.
Samotné soutěži předcházelo absolvování několika e-learningových lekcí, které účastnici našli na portálu Kraje pro bezpečný internet (KPBI).
Kvíz se pak dělil na dvě verze. Základní kvíz, který absolvují všichni přihlášení, a volitelný, pokročilejší Kvíz Plus. Po správném zodpovězení otázek v kvízu se účastník automaticky zařadil do slosovací soutěže o ceny, jež věnovali partneři soutěže, mezi které patří společnosti GORDIC a Microsoft či sdružení CZ.NIC. 

Ze získaných dat vyplývá, že největší problémy dělají žákům a studentům otázky z oblasti ochrany osobních údajů a sdílení fotografií. Přihlášení do soutěže probíhalo do 31. října 2017. Pak následuje vyhlášení losování vítězů a krajská finále Kvízu plus. 

Projekt Kraje pro bezpečný internet podporuje i platforma KYBEZ.  „Systematická osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti je velmi důležitá a my se jí věnujeme dlouhodobě, například na našem portálu Vím, kam klikám. Mladí lidé patří v této souvislosti mezi nejrizikovější skupiny a i proto jsme rádi podpořili tento projekt, který atraktivní formou o rizicích Internetu informuje,“ říká Michal Řezáč, výkonný ředitel platformy KYBEZ.

Zdroj: http://www.kpbi.cz/