TOP

Červenec 2019

S velkým údivem jsme četli nedávné prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka: „Zabezpečení informačních a komunikačních technologií na stejnou úroveň, která je stanovena pro významné informační systémy, představuje významnou finanční zátěž, která nemusí odpovídat možným následkům, k jejichž vzniku by mohlo v důsledku

“Nemůžeme vybrat jiného dodavatele, nikdo jiný nedisponuje takovou technologií,” vymlouvají se často úřady při odůvodnění, proč svěřily 5G sítě právě firmám z Číny. Jenže takové prohlášení má hned několik vad na kráse. Jaké to jsou?   Existují i jiní dodavatelé Nokia, Ericsson a Vodafone

V roce 2017 zadržela americká policie v Las Vegas  britského IT experta Markuse Hutchinse, který byl obviněn z vývoje a distribuce škodlivého softwaru. Hrozilo mu, že velkou část svého života stráví za mřížemi. Proč se z hrdiny, jež zabránil šíření ransomawaru WannaCry,

Máme velkou radost, že vám můžeme oznámit začátek přihlašování na brněnský CyberCon. Tato vyjímčná konference, kterou pořádá pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační společnost (NÚKIB)  naše partnerská organizace Security Outlines, se tradičně koná ve slavném kině Scala. Jména přednášejících budou postupně

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, agentura ENISA, předkládá svůj konzultační dokument „Průmyslová politika EU v oblasti informačních a komunikačních technologií: Prolomit cyklus selhání“ ke konzultaci. Jedná se o  dokument, jehož cílem je prozkoumat otázky, jako je digitální suverenita a dodavatelský

Během tří dnů přinesla média informace o několika pokutách za pokutách za porušení GDPR, které dohromadu přesahují částku 8 miliard Euro. British Airways  Mezi největšími pokutovanými společnostmi se nachází renomované aerolinky British Airways. Těm hrozí pokuta 5,1 miliardy korun za únik osobních údajů, jež

“Naše systémy  přece nemusíme testovat, dodávají nám je vždy zcela v pořádku.” Tímto heslem se bohužel řídí velká část vládou spravovaných institucí. Ačkoliv systém může (a taky nemusí)  být dodán v pořádku, postupně zastará a uživatelé se také často  na 100 %

V dobré víře chcete pomoci firmě či instituci odstranit bezpečnostní nedostatek, který jste objevili a místo toho vás potká nečekaný “trest”. Tak to bohužel v mnoha případech dopadá. Bulharský případ IT expert Petko Petrov byl minulý týden zatčen bulharskou policií za to, že

Na Floridě se tento postup osvědčil. Města Lake City a Riviera Beach se stala oběťmi ramsowarového útoku. Čili neznámí hackeři zašifrovali jejich data a požadovali vyplacení určité částky za jejich navrácení. Jedná se sice o klasický scénář, ale z tohoto případu vyplývají