TOP

enisa Tag

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnila zprávu o bezpečnosti cloudu ve zdravotnictví. Zpráva hodnotí kybernetická bezpečnostní rizika cloudových služeb a nabízí osvědčené postupy pro jejich bezpečnou integraci do evropského zdravotnictví.   Vliv COVID - 19  Pandemie COVID-19 zdůraznila zvýšenou potřebu efektivní a

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, agentura ENISA, předkládá svůj konzultační dokument „Průmyslová politika EU v oblasti informačních a komunikačních technologií: Prolomit cyklus selhání“ ke konzultaci. Jedná se o  dokument, jehož cílem je prozkoumat otázky, jako je digitální suverenita a dodavatelský

Ve středu 9. května 2018 představitelé Komise oznámili spuštění směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů a zároveň představili nové plány na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti. NIS (The Directive on security of network and information systems) Jedná se o základní směrnici EU, která