TOP

KYBEZ

ENISA předkládá ke konzultaci dokument EU o průmyslové politice v oblasti informačních a komunikačních technologií

Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, agentura ENISA, předkládá svůj konzultační dokument „Průmyslová politika EU v oblasti informačních a komunikačních technologií: Prolomit cyklus selhání“ ke konzultaci. Jedná se o  dokument, jehož cílem je prozkoumat otázky, jako je digitální suverenita a dodavatelský řetězec produktů kybernetické bezpečnosti v Evropě, a také představit přehled vztahů mezi globálním trhem ICT a trhem kybernetické bezpečnosti.

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-puts-out-eu-ict-industrial-policy-paper-for-consultation