TOP

KYBEZ

KYBEZ na setkání o změně zákona o Vojenském zpravodajství

Dne 2.3. 2017 se v hotelu DAP konalo setkání „Klatý stůl o změně zákona o Vojenském zpravodajství“. Výstupem tohoto setkání je zřízení Vojenského zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky a jeho úprava postavení a působnosti dle zvláštního právního předpisu. Kromě zástupců ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství se setkání zúčastnili zástupci předních organizací v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Jedním z nich byl i Jan Dienstbier z platformy KYBEZ. 

Vláda uložila Vojenskému zpravodajství přijmout opatření na zabezpečení kybernetické bezpečnosti ČR již v roce 2015. Na základě toho se připravila novela zákona, kterou představil koncem tohoto ledna ředitel Vojenského zpravodajství plukovník Jan Beroun společně se zástupcem ředitele Národního centra kybernetických sil plukovníkem Kamilem Tichým.

Zákon upravuje postavení příslušníků Vojenského zpravodajství, specifické prostředky získávání informací, vedení evidencí Vojenským zpravodajstvím či kontrola činnosti Vojenského zpravodajství a povinnost zachovávat mlčenlivost. Znění celého zákona naleznete zde: http://www.mocr.army.cz/images/id_0000_1000/172/289.pdf

Kromě platformy KYBEZ dalšími zúčastněnými byly ICT unie, ČIMIB, Bankovní asociace, EUCybSEC a CZ.NIC.

 

Zdroj:
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/na-kyberneticke-obrane-cr-se-podili-i-vojenske-zpravodajstvi-130362/