TOP

zákon o vojenském zprvodajství Tag

Dne 2.3. 2017 se v hotelu DAP konalo setkání „Klatý stůl o změně zákona o Vojenském zpravodajství“. Výstupem tohoto setkání je zřízení Vojenského zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky a jeho úprava postavení a působnosti dle zvláštního právního