TOP

KYBEZ

Platforma KYBEZ chystá odborné setkání v Liberci

Ve středu 18. května 2016 se v konferenčním sále Libereckého kraje uskuteční konference s názvem „Setkání pro výměnu zkušeností, aneb kam jsme se posunuli po přijetí zákona“.

Konference je pořádána platformou KYBEZ, Libereckým krajem a VUT. Akce se bude zabývat výměnou zkušeností při budování podpory kybernetické bezpečnosti. Nebudou chybět odborné přednášky pojednávající o konkrétních řešeních v této oblasti. Hlavní vystoupení bude patřit přednímu odborníkovi v oblasti počítačové kriminality a bezpečnosti, profesorovi Smejkalovi.

Program celé konference bude rozčleněn do dvou částí, přičemž v té první zazní řada odborných přednášek, jejichž program je následující:

  • Přípravné kroky a implementace kybernetické bezpečnosti v organizaci, certifikace aplikací / Ing. Jan Heisler, Relsie
  •  Provoz aplikací v cloudu z pohledu zákona o Kybernetická bezpečnosti – prezentace výsledků unikátní srovnávací studie bezpečnosti provozu v cloudu s klasickým provozem aplikací / Ing. Viktor Ondrák, CSc. , VUT
  • Produkty a moduly GINIS pro podporu KYBEZ, ukázka přenášení logů o stavu chodu aplikací do SIEM / GORDIC / Jan Kokeš, GORDIC
  • Jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti? Počítačová kriminalita / Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., VUT

Další část bude patřit již zmiňovanému diskuznímu panelu, v rámci kterého dojde k výměně zkušeností, sdílení příkladů praktických využití produktů podporující bezpečnost a případové studii řešení pro KYBEZ.