TOP

KYBEZ

Platforma KYBEZ se stala mediálním partnerem konference GDPR.

Od konce loňského roku, ale hlavně v začátku tohoto, je nejaktuálnějším tématem nejenom v ICT oblasti, GDPR.

A co je to GDPR? 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany
osobních údajů
a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Tolik suchý překlad oficiálního nařízení EU.

Zájem o toto téma je obrovský, proto je konference již dávno před začátkem úplně vyprodaná.

Koho se téma této konference týká:

GDPR platí celosvětově pro všechny subjekty, které aktuálně zpracovávají osobní údaje občanů EU, a zavádí tak celou řadu nových práv a povinností. Zpracovatelé a správci osobních údajů vždy musí nově od platnosti nařízení zavést nové procesy a technologie, které budou v souladu s GDPR.

Toto nařízení se dotkne všech oblastí podnikání: bankovnictví, pojišťovnictví retailového trhu a internetových obchodů, výroby a služeb, zdravotnictví nebo veřejné správy. Tedy všech subjektů a oblastí činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů a jejich ukládáním, přechováváním. Ale hlavně se také dotkne marketingových aktivit spousty firem.

A jaké mohou být sankce?

Sankce za nedodržení tohoto nařízení mohou být dle charakteru a závažnosti incidentu až 4 % z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR. Neberte tedy GDPR na lehkou váhu a začněte se připravovat a také hledat na správných místech informace o všech dopadech na Vaši společnost co nejdříve.

GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce i zpracovatele údajů (včetně povinnosti hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osobními daty a jejich ochrany), definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává subjektům těchto informací řadu práv – včetně práva „být zapomenut“. Zavádí také roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer).

Více se o konferenci dozvíte na stránkách konference: http://www.konferencegdpr.cz/

Zdroj: www.Wikipedia.org, web stránky partnera konference OK SYSTEM. 

 

Petr Smolník, šéfredaktor platformy KYBEZ