TOP

KYBEZ

Proběhl první seminář pro žadatele o podporu z IROP

Ve středu 11. 11. se uskutečnil první seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu.

Akce se konala v sidle Středočeského kraje v Praze. Účastníci byli detailněji seznámeni  s problematikou kybernetické bezpečnosti a podporovanými aktivitami, postupem při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů či veřejnými zakázkami.

Pro žadatele z řad orgánů veřejné moci je v rámci výzvy připraveno více než 1,2 mld. korun. Výzva byla vyhlášena 21.10. 2015, žádosti bude možné podávat až do května 2017.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.