TOP

Listopad 2015

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se v prostorách Masarykovy univerzity Brně konal seminář s názvem Kybernetická bezpečnost v praxi, pořádaný společnostmi GORDIC a Axenta. Více než třicítka účastníků semináře se mohla seznámit s některými aspekty příslušné legislativy, možnostmi současných technologií

V prostorách brněnské Masarykovy univerzity uskuteční ve čtvrtek 26.11. workshop k tématu kybernetické bezpečnosti s názvem "Kybernetická bezpečnost v praxi".    Na akci se budou řešit aktuální otázky kybernetické bezpečnosti, funkčnosti SIEM a dohledových center v praxi. Je připravena prohlídka Kybernetického polygonu Masarykovy

Kybernetické útoky stály v posledních 12 měsících celosvětově firmy 315 miliard dolarů. Napadený byl přitom každý šestý podnik. Navzdory mediálně známým případům narušení bezpečnosti a stále častější hackerské útoky se téměř polovina firem nadále vystavuje riziku tím, že nemají žádnou

Ve středu 11. 11. se uskutečnil první seminář pro žadatele k 10. výzvě „Kybernetická bezpečnost“ v rámci Specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“ Integrovaného regionálního operačního programu. Akce se konala v sidle