TOP

KYBEZ

Ústav informatiky FB VUT Brno školí kybernetickou bezpečnost

Od ledna 2015 rozšířil Ústav informatiky Fakulty podnikatelské VUT Brno své aktivity v oblasti informační bezpečnosti a budování bezpečnostního povědomí formou cyklu tematických okruhů, které souvisí s nedávno schváleným kybernetickým zákonem. Cyklus školení je koncipován jako celek nebo jako jednotlivá autonomní školení v konkrétní problematice kybernetické bezpečnosti. Lektorský tým složený z interních i externích pracovníků ústavu byl od počátku roku 2015 posílen o odborníka z řad Národního bezpečnostního úřadu. Kurzů organizovaných ústavem se už například zúčastnil management společnosti E.ON Česká republika.

Témata školení Ústav informatiky FP VUT Brno:

  • Informační bezpečnost a ISMS (Základní pojmy informační bezpečnosti, Normy, Princip ISMS)
  • Normy ISMS a změna normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 (Rodina norem řady 27 k, Důsledky změny struktury základních norem ISMS, Metodika budování povědomí informační bezpečnosti)
  • Oborová informační bezpečnost (ISVS, zdravotnictví a akademické prostředí, ISP a energetika, Informační bezpečnost v průmyslovém prostředí a SCADA systémech, Osobní informační bezpečnost)
  • Síťová bezpečnost (Norma ISO/IEC 27033, NISS, Bezpečnost WiFi, Bezpečnost datových center)
  • Ochrana dat a zranitelnost Internetu (NAC, IDS, IPS, SIEM, DLP, Kryptování)
  • Kybernetický zákon (Kybernetický prostor a kyberterorismus, Kybernetický zákon, Právní prostředí)
  • Bezpečná infrastruktura (Princip budování bezpečné infrastruktury, Technologické řešení, Kritická a krizová informační infrastruktura)