TOP

Duben 2015

Od ledna 2015 rozšířil Ústav informatiky Fakulty podnikatelské VUT Brno své aktivity v oblasti informační bezpečnosti a budování bezpečnostního povědomí formou cyklu tematických okruhů, které souvisí s nedávno schváleným kybernetickým zákonem. Cyklus školení je koncipován jako celek nebo jako jednotlivá autonomní školení

Kybernetická bezpečnost se v posledním období stává stále důležitějším faktorem celého systému bezpečnosti státu. V nejbližší době má být Vládě České republiky předložena Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti v ČR.   Vážený pane řediteli, v roce 2011 Vláda ČR ustavila NBÚ gestorem