TOP

KYBEZ

Vláda schválila prvních 45 prvků kritické informační infrastruktury

Vláda České republiky na základě návrhu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) schválila na jednání dne 25. května 2015 svým usnesením prvních 45 prvků kritické informační infrastruktury (KII), jejichž správcem je 14 ministerstev a další ústředních správních úřadů..

foto: wikimedia, PACKA

Uvedeným 14 subjektům tak dnem 26. května 2015 začala běžet 30 denní lhůta pro nahlášení kontaktních údajů podle § 16 zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a roční lhůta pro splnění ostatních zákonných povinností podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dále jsou tyto subjekty povinny provádět reaktivní a ochranné opatření, pokud jim to NBÚ uloží. Proces určování prvků KII dalších subjektů pokračuje.