TOP

Červen 2015

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s European Cyber Security Initiative (ECSI) a European Defence Agency (EDA) uspořádal 16. - 18. června 2015 cvičení kybernetické bezpečnosti pod názvem Strategic Decision Making Course & Exercise on Cyber Crisis Management. Cílem cvičení, které

Vláda České republiky na základě návrhu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) schválila na jednání dne 25. května 2015 svým usnesením prvních 45 prvků kritické informační infrastruktury (KII), jejichž správcem je 14 ministerstev a další ústředních správních úřadů.. foto: wikimedia, PACKA Uvedeným 14 subjektům

Mediální skupina MAFRA pořádá v úterý 2. června 2015 konferenci "Kybernetická bezpečnost ". Ta se koná pod záštitou Národního bezpečnostního úřadu. Akce se uskuteční v  Erbia Congress Centru – Aureole na pražské Pankráci a bude tlumočena do anglického jazyka. Tematické okruhy akce jsou kritická infrastruktura,