TOP

Říjen 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo včera, tj. 21.10.2015 další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Kybernetická bezpečnost“. Výzva se týká zvýšení odolnosti významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Na projekty je připraveno 1,2

Ve dnech 6. - 7. října 2015 se koná první ročník národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2015, které pořádá Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně (ÚVT). Cvičení se odehrává ve speciálním prostředí