TOP

Březen 2017

Položili jsme pár otázek z oblasti kybernetické bezpečnosti jednomu z partnerů platformy KYBEZ Ing.Lukáši Přibylovi ze společnosti AXENTA.   PS: Jak vidíte reálný koncept bezpečnosti v podnicích z pohledu plnění kritérií zákona o kybernetické bezpečnosti? LP: Každá organizace využívající nástroje a technologie ICT řeší problematiku

Dne 2.3. 2017 se v hotelu DAP konalo setkání „Klatý stůl o změně zákona o Vojenském zpravodajství“. Výstupem tohoto setkání je zřízení Vojenského zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky a jeho úprava postavení a působnosti dle zvláštního právního

7. díl:   Redundance – PRP – Parallel Redundancy Protocol 2/2017; Autor: Ing. Vilém Jordán, PCD, certifikovaný designer dle ČSN ISO /IEC 27001:2014   Druhým řešením řízení sítě s nulovým časem rekonfigurace sítě na záložní je PRP.  Na rozdíl od HSR je toto řešení

Server WikiLeaks včera zveřejnil více než tisíc dokumentů, které unikly z americké zpravodajské služby (CIA), z jejich nové série zvané Trezor 7. Tyto dokumenty byly údajně získány od hackera, který předal WikiLeaks přístupy k některým částem uniklých dat a souborů. Dokument o

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) pořádalo ve dnech 28. února a 1. března již druhé opakování národního technického cvičení Cyber Czech 2016. Cvičícími v tomto běhu byli zástupci balkánských partnerů v rámci projektu TAIEX zaštítěného Evropskou komisí. Konkrétně šlo o