TOP

KYBEZ

Pozvánka na seminář Podniková kriminalita – prevence a řešení

 

Hospodářská komora hl. m. Prahy ve spolupráci s partnery VIAVIS a RELSIE si Vás dovolují pozvat na seminář „PODNIKOVÁ KRIMINALITA – PREVENCE A ŘEŠENÍ“

 

Podniková kriminalita nemá pouze přímý ekonomický dopad na společnost. Ohrožuje také její dobré jméno, devastuje firemní kulturu a motivaci poctivých zaměstnanců. Seminář Vás seznámí s různými formami této kriminality, souborem opatření k prevenci a zmírnění následků takových činů. Nebude chybět diskuze o možnostech řešení s co nejmenšími dopady. 

Součástí semináře určeného především zástupcům komerčních společností budou vybrané reálné (anonymní) případy. Dozvíte se nejen důsledky, které tyto prohřešky přinesly – jasně Vám sdělíme také konkrétní chyby v zabezpečení, které páchání deliktů umožnily. 

Termín: Úterý 22. listopadu 2016, 9:00 – 14:30 hod. 
Místo konání: Hospodářská komora hlavního města Prahy, Náměstí Franze Kafky 7, Praha 1 

Program semináře: 

08:30 – 09:00     Registrace účastníků
09:00 – 10:00     Realita a iluze bezpečnosti 
10:00 – 11:00     Podniková kriminalita – prevence a řešení, 1. část 
11:00 – 11:20     Přestávka s občerstvením
11:20 – 12:20     Podniková kriminalita – prevence a řešení, 2. část 
12:20 – 14:00     Informační kriminalita a kybernetické hrozby 
14:00 – 14:30     Diskuze, závěr 

 

Přednášející:
Ing. Vladimír Lazecký, 
Mgr. Vladimír Nesvadba, 
RNDr. Jiří Bartoš, Ph.D. 

 

Bližší představení přednášejících lektorů naleznete na stránkách Hospodářské komory hl. m. Prahy 

 

Účast je pro členy Hospodářské komory hl. m. Prahy ZDARMA 

 

Uzávěrka přihlášek: do pátku 18. listopadu 2016 

 

Kontaktní osoba: 
Alexandr Fikart, tajemník odborných sekcí Hospodářská komora hl. m. Prahy 
Tel: 224 818 197, E-mail: fikart@hkp.cz