TOP

KYBEZ

Laboratoř KYPO představuje unikátní výukové prostředí

Prostředí Kybernetického polygonu je od května 2015 přístupné v nově připravované laboratoři KYPO, která je umístěna v prostorách CERIT Science Park na Masarykově univerzitě. Laboratoř KYPO vytvoří unikátní výukové prostředí v ČR. Zde je možné realizovat školení a cvičení počítačové bezpečnosti pod vedením odborníků z týmu CSIRT-MU a zvaných lektorů.

Simulace kybernetických útoků

Nová laboratoř ve spojení s programovým vybavením a s nezbytným odborným zázemím umožňuje simulovat v podstatě jakoukoliv část kybernetického prostředí. Pokud by experti chtěli nacvičit obranu například před útokem na jadernou elektrárnu nebo systém řízení elektrické sítě, nepotřebují k tomu vstupovat do fyzické infrastruktury, ale všechno mohou namodelovat v prostředí virtuálním.

Prostředí KYPO je možné využít k realizaci interaktivních bezpečnostních školení a cvičení členů bezpečnostních týmů. Může se jednat například o základní bezpečnostní školení, školení administrátorů, školení ve forenzním zkoumání napadených strojů, ale i o bezpečnostní cvičení, kde proti sobě soupeří několik týmů uživatelů.

Cíle projektu KYPO

  • Vytvoření jedinečného prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické infrastruktury v České republice.
  • Poskytování sofistikovaného prostředí pro školení bezpečnostních profesionálů.
  • Jednoduchá realizace bezpečnostních experimentů a školení společně s maximální mírou konfigurovatelností strojů, topologie sítě i jednotlivých linek.
  • Poskytování vestavěné měřicí infrastruktury s předefinovanou sadou měřených veličin a možností jejího rozšíření.
  • Vizualizace dějů a událostí probíhajících v počítačové síti a na jednotlivých strojích.
  • Poskytování výstupu projektu KYPO jako služby dalším zájemcům z komerční sféry i vládních složek.

Zdroj: MUNI